FLASH-FLASH-FLASH August 5, 2010 GENERAL STRIKE CALLED FOR TOMORROW DEMANDING NEW ELECTORAL COUNCIL

Many major streets were blocked today as protesters turned out to demand creation of a new Electoral Council. President Preval’s high-handed approach to the situation, as he ignores public opinion, will lead to a general strike tomorrow against the Preval government and as a demand for a new CEP – Electoral Council.

It has become obvious to all, that Preval does not plan to hold elections in November and will attempt to stay in office with MINUSTAH support.

The nation is ready to explode.

Share:

Author: `

1 thought on “FLASH-FLASH-FLASH August 5, 2010 GENERAL STRIKE CALLED FOR TOMORROW DEMANDING NEW ELECTORAL COUNCIL

 1. Menmsi yo konnen ke yo kapab achte nenpot bagay avek lajan,men sa yo pa konprann nan seke,Okenn pisans sou te a pap janm rive achte konsyans Neg Dafrik Liberate Inivesel. Nou tout konnen toujou genyen yon plan makab entenasyonal kont Ayiti paske , se Ayiti ki, pa lantremiz Toussaint Louverture avek tout neg vanyen ki te okote l yo, nou te rive mate konplo jeneralize esklavajis yo sou late.

  Se Nou ki te wete Etazini Damerik anba grif blan Angle yo menmsi nou pat anko genyen pwop endepadans pa nou. Apresa, Ayiti se te dezyem peyi nan kontinan amerik la ki te pran endepandans li anba bot Asasen Blna franse yo.Depi le sa a, tout peyi moun po lanve yo fe yon sel blok pou anpeche nou rive nan nivo nou dwe rive a.Sepandan, nou pa gade sou sa pou nou pa kontinye travay mache libere moun ki nan esklavaj tout kote. Nou travay avek pwopagasyon lide pou libere moun tout kote. Se gras avek lide liberasyon an ke Ayiti te pwopaje ki fe ke jodi a, tout peyi nan Amerikdisid kapab jwen libete.Peyi nan lot kontinan yo tou.
  Jodi a, nou genyen plis travay pou fe anko. Menmsi yo rekrite nan pami nou yon bann ak yon paket malandren pou mete travay la anreta, nou pap fe bak ni dekouraje.Jodi a, se gras ak nou ki fe Etazini Damerik kapab genyen yon prezidan po nwe, tet grenn, Yon premye dam po nwe, tet grenn. Kidonk, jodia, se neg nwe k ap dirije lemond. O kanada, se yon fanm nwe tet grenn ki reprezante Larenn Anglete.

  Bon, poukisa, moun yo pa rete dousman. Komsi, yo panse lajan se solisyon tout pwoblem? Ala yo bouche! Ala yo sot!Yo pouko konnen ke lajan gen limit li? Bon, yo pa we ke plis y ap sere lajan pou toupizi ti peyi yo epi, se yomenm ki kreye pwop pwoblem pa yo?

  Minustah pa Minustah, Ayiti pral libere definitivman fwa sa a. Avetisman 12Janvye 2010 la gen le pat ase pou yo? Ebyen, yo pral aprann leson ke yo pap janm konprann nan men pep Ayisyen.Toussaint, Dessalines, Christophe, Capois-Lamort, ak tout lot konpayel yo pral paret avek deye yo tout konbatan pou libete yo. Nou deja envoke tout mo yo nan dengonn yo. Moun pral tonbe nan peyi Dayiti tankou grenn lapli.Moun mouri pral leve pou vin mande Preval avek tout moun ki enplike nan plan Jenosid Pitit Bondye deki prevyen? Deki mannigans?

  Tout Toupize pep pral bwat chat pi vit pase 45 segonn.

  Te a pral cho. Te a pral vire tet anaba.Cha blende ak kopte, avyon dege, bato pral bloke pou letenite nan jwet sa a.

  Komsi, yo pa konnen ke Ayiti ki Met ak Gid?

  Boulova!
  Apresa Tranblemandte, se sounami lak ak letan ki rpal gaye tout kote nan peyi Dayiti. Delij Noye a se te jwet devan sak pral pase.
  Tout kriminel pran toufe anba oket. Yo tout dwe mouripou Ayiti kapa sove.

Comments are closed.