NORBERT ESTIMPHIL GEN BANDI LEGAL AK BANDI LEGAL!

IMG_256

Nov 7 2017

IMG_256

GEN BANDI LEGAL AK BANDI LEGAL!

5 KESYON POU NORBERT ESTIMPHIL, DIREKTÉ PWOGRAM EDIKASYON POU TOUS.

1-KONBYEN KOB AK AVANTAJ OU BAY ÉKIP PRIVÉ POU L KENBE W NAN POS SA A?

2-GASPIYE LAJAN KOPERASYON SAN JAMÉ METE SOU PYE YON PWOGRAM SERYE POU LEDIKASYON TOUT TIMOUN NAN PEYIA,KOMAN OU RELE SA?

SE PA TRAVAY BANDI LEGAL?

3-PWOGRAM EPT AK KANTIN ESKOLÉ,SE LA KI GEN PLIS KORIPSYON PANDAN PLIS PASE 15 LANE.ESKE OU KA FÉ KONTAB PAW AK 3 DÉNYE KONTAB KI PASE YO PRAN LAPAWOL NAN LAPRÉS?FÉ FANM YO PALE TOU.

IMG_256

4-PWOGRAM EDIKASYON POU TOUS, SE MAGAZEN SÉVITÉ PREVAL. PREZIDAN ARISTID ESEYE KORIJE DOSYE SAA PLIZYÉ FWA, LI SÉTOBLIJE FÉ BAK. ÉSKE SE SOU MENM WOULIB LA PWOGRAM EPT A YE?

5-DETOUNEN LAJAN KI TA SÉVI POU BAY PITIT PÉP LÉDIKASYON,SE KRIM. FÉ MASKARAD, RELE SA LEDIKASYON POPILÉ, SE PI GWO KRIM. OU PA KWÉ SA DIREKTÉ NORBERT ESTIMPHIL?

IMG_256

Share:

Author: `