Martelly must clear his iner circle of many personal friends

Martelly must get rid of many personal friends who are crowding his inner circle and fighting for influence. With them in the game, competent people will not risk their reputations to join his Cabinet.

Many close associates now using his inauguration as a vehicle to start their fortunes.

Others, like Paul Denis, and important Minister, under Preval, have $$millions from unknown sources to support their campaign for office. Denis was useless as a Minister- Before. There is no reason to believe he has changed.

Daniel Supplice, an eager opportunist, is like a dog in heat when he thinks of the PM position.

The only really competent close Martelly friend is Gervai Charles, is distancing himself from the predicted chaos of the first government.

And all the while, Aristide and his team work to rebuild Lavalas.

Share:

Author: `

4 thoughts on “Martelly must clear his iner circle of many personal friends

 1. That is why he needs the double nationalite nonsense resolved…he can tap into the diaspora.

 2. I am sure that wemhave great graduated youngs ones that have tsudied in France Canada the states and elsewhere why not using them? It is time to get rid of those destroyers of the country. Give the new generTion ints chance

 3. Nou devan yon reyalite istorik jodi a.Peyi a bezwen tout sitwayen ayisyen, kit y ap viv andedan, kit y ap viv andeyo peyi a.Nou selman bezwen regwoupe chak kategori yo ansanm de manye pou nou pa gaspiye resous ak potansyalite yo.Tout moun genyen plas yo nan revolisyon sa a ki vle komanse tabli nan peyi a.Genyen anpil travay,se men ak mwayen yo ki manke.

  Kanpe adwat oubyen agoch Prezidan Martelly pa vle di ke se dyob ak avantaj pesonel ke pesonn ap cheche. Mwen ta vle kwe pito ke se yon fason pou moun yo demontre ke yo dako pou yo ap viv san yo pa enplike tet yo nan travay rekonstriksyon peyi yo.Konsa, mwen vle akode tout moun benefis dout.

  Nan politik, yon vre lide dwe anmezi pou li konveti zanmi l yo an fre epi enmi li an zanmi.Li pa ta dwe ni meprize ni iyore pesonn ki ta vle pote kole nan travay rekonstriksyon nasyonal la.

  Sepandan, tout moun ki vle ofri tet yo pou ede nan travay sa a, ta dwe bay tet yo yon misyon endividyel: Touse ponyet pou travay ankolaborasyon avek tout sitwayen yo ki deside chanje sa net alkole.

  Men, koman pou sa ta bon?

  Tabli bon jan estrikti pou nou kapab rann prezans chak sitwayrn peyi a pwodiktif.

  Nou ta dwe komanse avek ekip moun ki disponib yo dabo, tankou tout moun ki nan prizon yo.Moun sa yo dwe jwenn bon tretman ak ankadreman pou pemet yo kontinye pwodiktif yon fason oubyen yon lot.Tout moun sa yo dwe travay pou fe avanse peyi a, menmsi y ap viv nan prizon.Genyen anpil travay ke moun sa yo kapab fe, tankou, netwaye tout lari, twou egou yo,plas piblik yo,fabrike plak machin, netwaye biwo ak batiman piblik yo,lopital yo,repare machin, ak ekipman sevis piblik yo, anseye lot moun li, ekri,etc..Yomenm tou dwe jwenn bon ankadreman pou tet pa yo, defason, le y ap kite prizon an, y ap kapab resevwa bon jan setifika ak diplom pou al travay nan domen yo te evolye yo afenke yo va retounen nan sosyete a pou yo kontinye ap evolye san yo pa devni yon danje pou popilasyon an.

  Genyen anpil lajan ke peyi a pedi paske reponsab yo manke vizyon pou yo rive idantifye epi koleksyon yo pou fe peyi a avanse.Tankou, chak moun yo arete pou kelkeswa rezon an, depi yo mennen w nan yo pos polis,nan prizon, nan tribinal, ou dwe peye pou sevis ke yo founi w pandan peryod sa a.Paske, se pa sitwayen lib yo ki pou peye lajan pou sevis ke sitwayen ki an kontravansyon avek lalwa ap resevwa.Si nou kenbe menm pratik sa a, se yon lot fom koripsyon sa ye.Moun onet pa dwe peye pou moun ki moun malonet.Nan fason sa a, sistem nan pral motive sitwayen pou kapab kenbe tet yo korek pou yo rive evite leplis posib pou yo respekte Lalwa nan peyi yo.

  Peyi a pa p kapab fonksyone nan endiferans prensip Lalwa.Tout moun dwe koube anba prensip Lalwa.Nou dwe revize mod fonksyonman sosyete nou an.Patipri, tolerans,mounpayis, zanmitay, fanmiyaj,kamaradri, pa dwe yon krite pou moun jwenn avantaj nan sosyete a.Daye,deke yon moun se fanmi yon chef, li pa ta dwe jwenn travay nan men moun sa a. Si yon moun ta vle ede fanmi li ki nan yon gwo plas oubyen gwo pozisyon nan Leta, li ta dwe bay tan li, konesans gratis kom yon travay volonte pou avansman kominote li ak peyi li.Gwo pozisyon fanmi li ak zanmi li pa dwe yon okazyon pou okenn moun pwofite pou tire avantaj sou do peyi a.

  Klik kontak, relasyon, kamaradri pa dwe yon krite pou moun vin piye peyi a davantaj.Le yon moun jwenn vot pep la pou li travay pou pep la jan Prezidan Martelly toujou ap repete nan chaj ti pawol l ap di, li dwe mare je l avek yon mouchwa nwa, bouche zorey li avek bou koton, pou li pa pran nan entimidasyon okenn sousou ki vin antoure li pou li kapab fe li echouwe nan responsabilite ke li dwe akonpli pou satisfe pep li .

  Pratik sa yo dwe fini nan peyi a.Nou dwe revize sistem nan. Tout moun ki te okipe yon fonksyon nan Leta, ki te genyen soupson vole, dechepiye, byen ak resous piblik yo, dwe jwenn yon envitasyon nan men otorite lajistis pou yo kapab restitye tout byen ak resous piblik yo ke yo te swa vole, dilapide,detounen pou entere pa yo odetriman pep la.

  Men panse ke moman an rive pou nou tabli yon sisten fonksyonman serye ak kredib nan peyi a.Toutotan ke sa pa rive fet, nou met vole ponpe, se bak nan falez machin peyi a ap kontinye fe. Nou dwe fe anpilatansyon pou vole pa ranplase vole, pou kriminel pa ranplase kriminel,pou alafen, nou tout pa fe menm wout la, ki se yon jou, ale viv deye bawo kacho prizon.

  Pou kreye travay pou tout moun ann Ayiti se yon bagay ki pi senp pase di bonjou.Martelly, si li vle kreye plis pase 10 milyon byob nan peyi a, li kapab, Li kapab selman si li antoure avek moun ki genyen vizyon ak imajinasyon pozitiz pou debloke peyi a.Peyi dAYITI pa bezwen anpil tan pou li pase devan tout lot peyi k ap kewonnen ke Ayiti se peyi ki pi pov nan emisfe a.Moun menm, mwen kapab fe tout bagay sa yo, si yo ta banm yon chans pou endike La voie a suivre pou reyalize yon mirak konsa.

  Montre moun li li pa dwe yon kaste chinwa.Bay moun manje,voye moun lekol, kreye enfrastrikti,bay lasante,bay travay,ak tout sevis sitwayen yo bezwen pou yo fonksyone pa yon bagay enposib.

  Ayiti se yon peyi rich pa jwenn moun ki pou dirije l.Si fwa sa a nou tonbe dako, Ayiti kapab etone lemond antye sou tout laliy.

  Anpil moun ta soti nan lot peyi pou vin aprann nan men nou.Mwen kwe nan sa mwen konnen ak nan sa mwen kapab fe pou chanje sitiyasyon peyi a.Deke nou genyen pouvwa politik la, nou ta dwe kapab pou nou kreye riches agogo olye pou nou chita ap fe met dam politik kont entere peyi a.

  De tanzantan, mwen va bay yon ti losye sou ki fason pou Martelly ta pou chanje sistem fonksyonman peyi a ki pa bon ditou.Mwen pral pran kontak avek Martelly pesonelman pou ofri li tout opotinite bo kote pa m pou nou kapab mete fos nou ak fos chak sitwayen peyi a ansanm pou nou rive chanje tout fonksyonman sistem destrikte sa a nan peyi dAyiti.

Comments are closed.