Posted in FRENCH/CREOLE Articles

Jacques Edouard Alexis , yon gran moun dezôdone !

Juillet 13, 2014 Ansyen pwemye minis Jacques Edouard Alexis se yon granmoun dezodone. Li sitèlman deregle, li mache nan chemen krochi, li pa jwenn lôt…