IT IS 5 YEARS TURKEYS!! YOU CANNOT CHANGE THE PRESIDENT ON THE SAME CYCLE AS YOUR SOCKS Atik 134-1 ak 134-2 Konstitisyon an di aklè

IMG_256

Oct 8 2017

“`Manda yon Prezidan se pou 5 lane. Lè y’ap mande Prezidan an pou l’ rache manyòk li bay tè an blanch oubyen bay peyi-a, sa vle di opozisyon an pa respekte prensip“` *Konstitisyonèl* “`yo. Demokrasi an tankou yon balans ki gen de (2) plato. Pouvwa se youn, opozisyon an se lòt la. Yon opozisyon fèb egal yon pouvwa fèb. Yon opozisyon fò ki kwè nan avansman peyi egal yon pouvwa fò. Yon opozisyon​ dwe konstriktiv olye destriktiv. Li pa dwe ap ensite moun al fè vyolans sou lòt. Li dwe la pou l’ fè pouvwa anplas la respekte tout pwomès li te fè popilasyon an. Li la tou pou l fè pouvwa pran desizyon k’ap bon pou popilasyon an. Sa se ekwasyon politik la. Brèf ! Sepandan, depi pouvwa ap fè deriv, opozisyon an dwe rele dèyè l pou l’ kapab pran men li. Opozisyon pa dwe ap anpeche timoun pa kapab al lekòl, nan òganize manifestasyon chak jou. Opozisyon pa sipoze ap mande rache manyòk chak jou. Li kapab mande l :“` *Si Prezidan an tounen yon menas pou Konstitisyon an ak Demokrasi an*. “`Nan ka sa-a, li ap nòmal fòk li ale men lè se opozisyon an ki menas la sa yo dwe fè avèk li ?“`

Roosevelt CLAUDE*

IMG_256

The President of the Republic

ARTICLE 134:

The President of the Republic is elected in direct universal suffrage by an absolute majority of votes. If that majority is not obtained in the first election, a second election is held.

Only the two (2) candidates who, if such be the case, after the withdrawal of more favored candidates, have received the largest number of votes in the first election may run in the second election.

ARTICLE 134-1:

The term of the President is five (5) years. This term begins and ends on the February 7 following the date of the elections.

ARTICLE 134-2:

Presidential election shall take place the last Sunday of November in the fifth year of the President’s term.

IMG_256

Share:

Author: `