Archive for February 11th, 2018

OXFAM – FORGET ABOUT THE ORGIES – WHAT ABOUT THE STOLEN FUNDS??

February 11, 2018
By `
OXFAM – FORGET ABOUT THE ORGIES – WHAT ABOUT THE STOLEN FUNDS??

Feb  11, 2018 I was involved with some ONG activities, following the disastrous quake. Very few organizations impressed me since most ONGs belonged to incestuous circles in which the Haitians were never represented. But, OXFAM is one group that really left a negative impression. OXFAM is not simply one organization, it is a multiplicity,...
Read more »

Posted in Crime/Corruption, Earthquake/CHOLERA | Comments Off

N ap kontinye remèsye tout vizitè ekspozisyon “Je me souviens” !

February 11, 2018
By `
N ap kontinye remèsye tout vizitè ekspozisyon “Je me souviens” !

Yon gwo kout chapo pou de milye vizitè ekspozisyon “Je me souviens” resevwa deja devan Palè Nasyonal soti mèkredi 7 fevriye pou rive samdi 10 Fevriye. Nou apresye anpil ekspresyon lakontantman tout vizitè ki pase yo! Nou konstate anpil nan yo mache ak plim ak kanè nòt yo pou pran nòt. Sa ban nou...
Read more »

Posted in DAILY REPORTS-Direct From Haiti, FRENCH/CREOLE Articles | Comments Off