Archive for November 7th, 2017

NORBERT ESTIMPHIL GEN BANDI LEGAL AK BANDI LEGAL!

November 7, 2017
By `
NORBERT ESTIMPHIL GEN BANDI LEGAL AK BANDI LEGAL!

Nov 7 2017 GEN BANDI LEGAL AK BANDI LEGAL! 5 KESYON POU NORBERT ESTIMPHIL, DIREKTÉ PWOGRAM EDIKASYON POU TOUS. 1-KONBYEN KOB AK AVANTAJ OU BAY ÉKIP PRIVÉ POU L KENBE W NAN POS SA A? 2-GASPIYE LAJAN KOPERASYON SAN JAMÉ METE SOU PYE YON PWOGRAM SERYE POU LEDIKASYON TOUT TIMOUN NAN PEYIA,KOMAN OU RELE...
Read more »

Posted in DAILY REPORTS-Direct From Haiti, FRENCH/CREOLE Articles | Comments Off